menu

Biogroei Pionjär av naturliga bekämpningsmedel

Biogroei är en pionjär inom naturliga bekämpningsmedel, inklusive nyckelpiga larver mot bladlus.
Vi köpte dina tygpåsar för att komma ut ur träden. I varje påse finns det 100 eller 250 larver som bekämpar bladlösen på träden. Se bifogat foto.

Sur web:  www.biogroei.be

- Besök produktsidan för denna artikel -
- Tillbaka till alla showcases -